Adatvédelmi nyilatkozat

A Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft., mint a www.lap.mezogazdakiado.hu honlap üzemeltetője, jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és az előfizetőket adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6., adószám: 13833989-2-42, képviseli: Heffler Görgy ügyvezető igazgató, telefonszám: +36 1 489-8800), továbbiakban: Adatkezelő.

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP-címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je, demográfiai adatok, kor, nem, érdeklődési kategóriák. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.
Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja.
Amennyiben az Ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor a szolgáltatásokat csak korlátozottan veheti igénybe.
Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez háromszintű jogosultsági kört alakított ki.
a) A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.
b) A weboldalon lehetőségük van a látogatóknak előfizetni az Adatkezelő kiadásában megjelenő lapokra. Az előfizetés során kötelező megadni a vezetéknevet, keresztnevet, irányítószámot, várost, utcanevet, közterület típusát, házszámot, e-mail címet és telefonszámot.
Amennyiben az előfizető más nevére, más kézbesítési címre kéri a lapot, akkor a 2/b pontban felsorolt adatok mellett köteles a következő adatokat is megadni: kézbesítési címhez tartozó előfizetői név, irányítószám, város, utcanév, közterület típusa, házszám. Az előfizető ez esetben vállalja, hogy tájékoztatja és beszerzi annak a személynek az adatkezeléshez való hozzájárulását, akinek a javára előfizet a lapra. Minden, az ilyen személy adatkezelésével összefüggő felelősség az előfizetőt terheli, ezt előfizető kifejezetten tudomásul veszi.
A honlap használatával, illetve az előfizetéssel a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP-cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak kezelése a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
Az előfizetéssel kapcsolatos adatkezelés célja az előfizetői szerződések megkötése, nyomon követése, számla küldése, az előfizetési díjak beszedése, a megrendelt kiadványok kézbesítése, a megrendelés teljesítése, kapcsolatfelvétel, reklamációkezelés, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, akciós ajánlat küldése, marketingcélú megkeresés, piackutatás.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A session cookie a böngésző bezárásával egyidejűleg törlődik, a szavazással kapcsolatban elhelyezett cookie-k 24 óra múlva törlődnek, egyebekben a cookie-k 183 nap múlva automatikusan törlődnek. A böngészőjében ön is bármikor törölheti a cookie-kat.
Előfizetés során az adatkezelés időtartama: A megrendelés kezdetétől, az utolsó előfizetési időszak lejártától számított 5 év.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve közreműködői férhetnek hozzá.
Személyes adatokat – Adatkezelő munkatársain és közreműködőin kívül a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges alvállalkozók számára ad át (kézbesítési név, cím). Az alvállalkozók listáját itt tekintheti meg.
Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét. A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a jogutódjának – a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési szint biztosítása mellett – átadja a személyes adatokat. Amennyiben a felhasználó kéri, az Adatkezelő a jogutódnak való átadás előtt törli a felhasználó személyes adatait. Lásd erről a 6. pontot.
A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésre az Adatkezelő emlékeztető e-mailt küld. Az Elfelejtett jelszó linkre kattintva, ha megadja e-mail címét, jelszavát elküldjük önnek.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és előfizető tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az Adatkezelő levelezési címén (1066 Budapest, Jókai utca 6), illetve a webmester@mezogazdakiado.hu e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén (1066 Budapest, Jókai utca 6), illetve a webmester@mezogazdakiado.hu e-mail címen.
Az e-mailen kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 5 munkanapon belül kerül sor.
Az elektronikus úton küldött hírlevélre vonatkozóan a felhasználó bármikor visszavonhatja – a szolgáltatás folyamatos igénybevétele mellett is – e-mail címének ilyen célú kezeléséhez való hozzájárulását. Ennek érdekében küldjön e-mailt a webmester@mezogazdakiado.hu e-mail címre vagy hívja a +36-1/489-8800 telefonszámot. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő munkanapon törli a hozzájáruló nyilatkozatot tevő felhasználók listájából a felhasználót, és mindaddig, míg ismételten nem kéri hírlevél küldését, az Adatkezelő nem veszi fel a kapcsolatot hírlevél küldési céllal a felhasználóval.

7. Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés igénybevételével elfogadja, hogy a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft (Budapest, 1066 Jókai utca 6) által a www.mgkiado.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a GTS Hungary által biztosított, dedikált virtuális adatközpontban tároljuk.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha olyan helyről internetezik, ahol mások is használhatják ugyanazt a számítógépet, a böngészés végén mindenképpen jelentkezzen ki a személyes adatainak védelme érdekében. Ha saját gépéről látogatja oldalunkat, akkor is érdemes minden esetben kijelentkezne a rendszerből.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük, hogy ha úgy érzi, megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az elektronikus úton küldött hirdetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire és az érintett jogaira vonatkozó részletes szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
Amennyiben a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@mezogazdakiado.hu e-mail címre juttassa el.

10. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő tizenöt nappal előre közzéteszi honlapján.

11. NAIH-szám

Adatkezelő tájékoztatja felhasználókat, hogy megnevezésű adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-89957/2015 szám alatt nyilvántartásba vette.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2016. december 1. napjától hatályos.